Næringsdepartementet har bevilget tre millioner kroner til Global Future. Talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn drives i et samarbeid hvor Vest-Agder fylkeskommune er samarbeidspartner med flere i Agder. Støtten gis som et årlig beløp på 1,5 millioner kroner i 2011 og 2012 og er et total beløp som deles på alle Global prosjekt i de regionener hvor det gjennomføres. Global Future skal også øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og styrke mangfoldet i næringslivet. Høyt utdannet arbeidskraft er en attraktiv ressurs. Derfor vil Global Future bidra til at flere norske selskaper ser fordelen, lønnsomheten og mulighetene som følger med migranter

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2011 | Skriv ut siden