Den regionale utdanningsmessen for Lindesnesregionen ble avholdt på Mandal videregående skole tidligere denne uken. Besøkstallet var enda bedre i år enn i fjor, og skolen er meget fornøyd med gjennomføringen. Målgruppen for messen var ungdomsskoleelever med foreldre, voksne med behov for utdanning i videregående opplæring og andre som er interessert i videregående opplæring. Karrieresenteret ved skolen var også representert, og representanter for rådgivingstjenesten svarte på spørsmål fra de som besøkte messen. Karriere Lindesnes har også deltatt aktivt i planlegging og utvikling av årets messe.

Utdanningsmessen ble arrangert i skolens kantine og vrimleområde. Skolens elever tjuvstartet i skoletiden. Alle elevene på vg1 og vg2 yrkesfag fikk mulighet til å stille spørsmål til de ulike
Utdanningsmessen i Mandal
Det var stort besøk på messen. Foto: Kjetil Jøssang.
deltakerne på messen. Om ettermiddagen kom foreldre og elever fra ungdomsskolen for å få informasjon om de ulike tilbudene i videregående opplæring. De kunne også stille spørsmål til de ulike deltakerne på messen.
Dette er tredje året skolen arrangerer utdanningsmesse, og ulike representanter fra skolen presenterte de utdanningsprogrammene skolen har. I tillegg stilte eksterne deltakere med representanter for de utdanningsprogrammene skolen ikke har. Alt i alt var 12 utdanningsprogram og Universitetet i Agder representert. I år var det også med representanter fra Forsvaret, Fagskolen og Mindus. Noen utdanningsprogrammer var også representert med personer som ikke jobber på skolen, og flere av de ulike opplæringskontorene i Vest-Agder stilte også med representanter som svarte på spørsmålene de besøkende måtte ha. I tillegg kunne de som besøkte messen få vite litt mer om IB og muligheten for å få en utdannelse med hovedvekt på språkundervisning og forberedelse til utdanning i utlandet.
Deltakerne på messen rundt på de ulike postene viste mangfoldet i videregående opplæring. De fleste hadde eksempler på hva elevene møter på utdanningsprogrammet. Noen utdanningsprogram brukte også egne elever for å demonstrere hva utdanningsprogrammet har å tilby. De som ønsket det, kunne også gå på en detaljert innføring i det utdanningsprogrammet de var mest interessert i. Dette ble kjørt to ganger på alle de utdanningsprogrammene skolen tilbyr.
Utdanningsmessen i Mandal: Mange spørsmål ble stilt.
Utdanningsmessen i Mandal: Mange spørsmål ble stilt. Foto: Kjetil Jøssang.
Et spørsmål mange av de besøkende på messa fikk var: "Hva skal du bli?". De fleste svarte konkret, men det var også mange av de besøkende elevene i ungdomsskolen som ikke hadde klare tanker om fremtiden. De som besøkte messen, fikk også mange gode råd om hvilke yrkesmuligheter de ulike programområdene gir.
Det var godt besøkstall i løpet av kvelden, og mange av de besøkende tok seg god tid til å besøke alle postene på messen. Et forsiktig anslag tilsier at i alle fall 500 mennesker tok turen innom messen. Skolen er meget godt fornøyd med besøkstallet og gjennomføringen av messen.

av Ulebust, Bjørn Sigurd Lindevik og Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2011 | Skriv ut siden