-Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur som vei og bane. Det er stort etterslep på vedlikehold. Det er behov for å tenke nytt, slo fylkesordfører Thore Westermoen fast i en tale til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i Lyngdal i går. Han pekte på at et samlet og tverrpolitisk Sørland mener staten må bevilge betydelig mer midler til samferdsel. -Utbygging av infrastruktur er investering for fremtiden og må ikke vurderes som andre utgifter på statsbudsjettet. Det er rom for å bruke mer midler over statsbudsjettet til infrastruktur, understreket fylkesordføreren.

Stortingskomiteen ankom Vest-Agder i buss på E39 fra Stavanger. De hadde fått oppleve den

Europaveien stengt i timesvis i vinter
Europaveien stengt i timesvis i vinter
svært dårlige standarden på europaveien. Westermoen presenterte tall og kartmateriale som viser hvor trafikkert veistrekningen er. -Trafikkmengden av tunge kjøretøy over grensen mellom Rogaland og Vest-Agder er like stor som til sammen på fjellovergangene E16 Filefjell, Riksvei 52 Hemsedal, Riksvei 50 Geiteryggen, Riksvei 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell. Det er svært dårlig fremkommelighet. I vinter har mer enn 200 tunge kjøretøyer kjørt seg fast og fått hjelp av bergingsbiler for å komme videre. Europaveien er til tider stengt i flere timer. Det er svært mange ulykker og dødsfall på strekningen,

Åpning OPS-prosjektet Kristiansand - Grimstad
Åpning av OPS-prosjektet Kristiansand - Grimstad.
-Vest-Agder og Rogaland har 12 prosent av Norges befolkning. De to fylkene står for over 20 prosent av landets eksport av bearbeidede varer. Det innebærer betydelig transport inn og ut av landet. E39 er også en svært viktig gjennomfartsåre for gods fra Europa og Sør-Norge via Kristiansand til Haugesund og Bergen, sa Westermoen.

Han manet til nytenking. -Langsiktighet er nødvendig innen samferdsel. Det er mulig å øke investeringene uten å få press i økonomien. Det er behov for konsentrerte anleggsperioder og forutsigbare budsjetter. Vi må bort fra årsbudsjett til prosjektfinansiering. På Agder er vi lykkelige over OPS-prosjektene. Vi har erfart at utbyggingsfasen går raskt og at de gir tidlig samfunnsnytte. Vi har fått god vei. Det at utbygger har 25 års ansvar for drift og vedlikehold sikrer helhetstenking. Den økonomiske risikoen ligger hos entreprenøren, fastslo fylkesordfører Thore Westermoen.
Kart over veistandarden på Sørlandet
Rød markering angir ikke brukbar standard på europaveien.
Grønn angir brukbar/fullgod standard
Sort angir nye europaveistrekninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nyttaarsaksjonen2
  av elma11, 10.12.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer