-Det er imponerende at Vest-Agder holder posisjonen som landets ledende eksportfylke av bearbeidede varer år etter år, sier fylkesordfører Thore Westermoen. Bakgrunnen er fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Den viser at Norge i fjor eksporterte bearbeidede varer for vel 209 milliarder kroner, Vest-Agder sto alene for vel 29 milliarder kroner av dette. Det utgjør hele 14 prosent av den totale eksporten av slike varer. Telemark som ligger som nummer to på statistikken eksporterte bearbeidede varer for nærmere 21 milliarder kroner.

-Statistikken bekrefter at Vest-Agder har en høykompetent industri som er preget av energieffektivitet og miljøbevissthet. Det er svært gledelig at Vest-Agder-industrien, selv gjennom vanskelige år, hevder seg på verdensmarkedet. Samtidig er det et gode ved fylkets industri at den har flere bein å stå på, sier Westermoen.

Statistikken viser også et totalt eksportvolum nasjonalt på vel 333 millarder kroner i fjor når en medregner brenselstoffer, råvarer og matvarer. De fem fylkene på sørvest-landet: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, eksporterte samlet for vel 156 milliarder kroner. Det bekrefter at denne delen av landet står for tett opp mot halvparten av Norges samlede eksport.


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2011 | Skriv ut siden