I fjor ble det lansert en opplysnings-DVD om tannhelse rettet mot foresatte til barn og unge med fremmedspråklig bakgrunn. ”Happy Teeth,” som DVD-en heter, inneholder to korte opplysningsfilmer. I fjor forelå den på 15 språk. Nå er den - etter oppfordring fra Helsedirektoratet - også produsert på nordsamisk. Bakgrunnen for tiltaket er et tverrfaglig tannhelseprosjekt som Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder startet i 2009. De to tannpleierne Anna Tveiten Lüdemann og Carina Pernille Jacobsen hadde et ønske, som ble støttet av fylkestannlege Per Kvinlaug, om å bedre tannhelsen til asylsøkerbarn og redusere sosiale ulikheter i helseadferd ved hjelp av tannhelseinformasjon. Derfor ble filmene laget.

-Ved lanseringen i fjor vinter forelå DVD-en på seks språk. Det var så stor interesse for denne

Anna Tveiten Lûdemann, tannpleier
Anna Tveiten Lûdemann
måten å skape holdninger og spre kunnskap på at vi mottok ønsker om å få den på flere språk. Den ble derfor oversatt til ni nye språk. Etter dette kom Helsedirektoratet med en forespørsel om en utgave på nordsamisk, som nå er klar. Nordsamisk tales i flere steder i nord - i Norge, Sverige, Finland og deler av nord-Russland, sier prosjektleder Anna Tveiten Lüdemann.

Den ene filmsekvensen omhandler tannhelsetjenester i Norge og gir informasjon om de rettigheter en har i forhold til tannpleie. Den gir også enkle og gode råd om stell av barns tenner og et inntrykk av hva som skjer når en går til tannkontroll hos en tannpleier. Den andre sekvensen viser hvordan en kan holde unge tenner friske. Her rettes søkelyset på kosthold og tannhelse. En møter to mødre og hører hvilke erfaringer de har i forhold til stell av barnas tenner.

Anna Tveiten Lüdemann opplyser at tilbakemeldingene har vært svært positive. Erfaringen er at filmene er enkle og forståelige for målgruppene. Det er aktuelt å gjennomføre en evaluering av effekten filmene har.

De tidligere filmene er produsert med støtte fra UDI og Vest-Agder fylkeskommune. Når det gjelder filmen oversatt til nordsamisk er den finansiert av Helsedirektoratet. Teknisk samarbeidspartner er sanden:media. Eksemplarer kan bestilles hos Norsk Tannvern, www.tannvern.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2011 | Skriv ut siden