Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF) Lasse Moen Sørensen. Her finner du kart med oversikt over hviklen standard som kan forventes på hvilke veier. Du finner også hvilken standard som gjelder. Alt dette finner du for de ulike landsdelene. For Vest-Agder er det Region Sør som gjelder. På nettsidene gis det svar på brøyting, hva som er standard på bar vei, standard vintervei , gang- og sykkelvei og fortau. I tillegg fins det egen informasjon om salting og prosjektet SaltSMART på vegvesenets hjemmeside.

Statens vegvesen har satt bort arbeidet med vintervedlikehold av riks og fylkesveiene til private entreprenører. Arbeidet blir utført I samsvar med kontraktfestet standarder. Den enkelte kommune har ansvar for kommunale veier.

Når du vet mer om hvilke vegstandarder som gjelder, vet du også hva du kan forvente på veier I ditt nærområdet.
Her finner du informasjon om veistandarden i Region Sør.Her finner du infomasjon om salting.

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer