Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF) Lasse Moen Sørensen. Her finner du kart med oversikt over hviklen standard som kan forventes på hvilke veier. Du finner også hvilken standard som gjelder. Alt dette finner du for de ulike landsdelene. For Vest-Agder er det Region Sør som gjelder. På nettsidene gis det svar på brøyting, hva som er standard på bar vei, standard vintervei , gang- og sykkelvei og fortau. I tillegg fins det egen informasjon om salting og prosjektet SaltSMART på vegvesenets hjemmeside.

Statens vegvesen har satt bort arbeidet med vintervedlikehold av riks og fylkesveiene til private entreprenører. Arbeidet blir utført I samsvar med kontraktfestet standarder. Den enkelte kommune har ansvar for kommunale veier.

Når du vet mer om hvilke vegstandarder som gjelder, vet du også hva du kan forvente på veier I ditt nærområdet.
Her finner du informasjon om veistandarden i Region Sør.Her finner du infomasjon om salting.

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer