Fylkesordfører Thore Westermoen holdt i går den første orienteringen for Stortingets transport og kommunikasjonskomité, som nå er på todagers besøk i Vest-Agder. Fylkesordføreren presenterte status og utfordringer i fylket vedrørende samferdsel, levekår, bosetting og næringsliv. -Sørlandet er en vital landsdel. Vest-Agder er eksportfylke nummer en, landsledende innen nyetableringer - plassert helt på gründertoppen. Her er forskningsmiljøer som utvikler ny kunnskap og teknologi og bedrifter som er verdensledende på mange områder.

Et viktig poeng for fylkesordføreren var også samhandling og samarbeid. Han ga en bredRegionplan Agder 2020 gjennomgang av Regionplan Agder 2020, som nettopp er blitt til gjennom et bredt samarbeid mellom en rekke aktører i de to Agder-fylkene. Planen peker ut fem satsingsområder innen: klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. –Det viktigste grepet er økt samhandling. Det er bare gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål, understreket han.
I tillegg trakk han frem de positive effektene av økt samarbeid mellom bedrifter og økt samhandling med forskningsmiljøene fra bedrifter, kulturlivet og offentlig sektor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2011 | Skriv ut siden