• Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

  Fylkesordførerne vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene

  De faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres...

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av Torkelsen, Jan H., 15.02.11

  Samferdselministeren vil bidra til økt trafikksikkerhet på E39 ved Flekkefjord

  Les mer
 • Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

  Vest-Agder fylkeskommune bidrar til mulighetsstudie for ny kystnær jernbane

  Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær...

  Les mer
 • Brukerundersøkelse - Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder.
  av Skomedal, Anne Siri, 08.02.11

  Informasjon om SAM prosjektet

  Vest-Agder fylkeskommune deltar i forsøksprosjektet: Samordning av bestillingstransport og...

  Les mer
 • Fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal sikres bedre
  av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

  Fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal sikres bedre

  På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige...

  Les mer
 • Samferdselsministeren lover å rydde opp i drosjenæringen
  av Torkelsen, Jan H., 07.02.11

  Samferdselsministeren lover å rydde opp i drosjenæringen

  Les mer
 • Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn
  av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

  Kristiansand havns fremtid er avhengig av effektiv og god vei- og jernbaneforbindelse

  -Vi kan bygge så fin havn vi vil. Men det hjelper ikke dersom ikke vei- og jernbaneforbindelsen til...

  Les mer
 • Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur
  av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

  Ny arbeidsgruppe skal vurdere effekt av ny kystnær jernbane

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte seg i dag positivt til at det blir utarbeidet en...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen
  av admin, 01.02.11

  Mange positive resultater knyttet til belønningsavtale om trafikkutvikling i Kristiansandsregionen

  Les mer

Vel 2,6 millioner fra staten til tilgjengelighetstiltak til kollektivtransporten

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnaden til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01