Han viser til at et utvalg med representanter fra Agder naturmuseum og Universitetet i Agder har utarbeidet en skisse over mulige samarbeids- og tilknytingsformer mellom de to institusjonene.

Agder naturmuseum og botaniske hage er i dag et interkommunalt selskap, som eies av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Driften er delvis finansiert av eierne og dels av Kulturdepartementet.

Agder Naturmuseum og Botaninske HageUniversitetet i Agder ser i dag positivt på planene om nærmere tilknyting til museet. -II utgangspunktet ser vi positivt på dette, for de naturhistoriske samlingene er verdifulle med tanke på undervisning, formidling og forskingssamarbeid innen naturfag. Universitetsstyret hadde saken oppe i november i fjor og sluttet seg til planene om videre utredningsarbeid i samarbeid med Agder naturmuseum, sier universitetsdirektør Tor A. Aagedal til Forskerforum.

Han opplyser at universitetet nå venter på tilbakemelding fra Agder naturmuseum. -Saken må blant annet drøftes internt med eierne, så vi avventer videre planlegging til museet har tatt opp saken med eierne og museumsstyret, sier Aagedal.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer