I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen sier hele 41 prosent av de spurte at de ikke bruker belte i buss der hvor belte er montert. 22 prosent sier at de bruker det i meget stor grad, mens 19 prosent bruker det i stor grad. Dette står i skarp kontrast til bruken av bilbelte i personbiler der nærmere 95 prosent av alle bruker belte. Undersøkelsen viser at busspassasjerene i Telemark og Agder-fylkene (51 prosent bruker belte) er flinkest med beltebruk, med passasjerene i Midt-Norge (48 prosent) og Nord-Norge (46 prosent) like bak. Dårligst ut kommer Vestlandet (29 prosent bruker belte).

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2011 | Skriv ut siden