Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune årlig skal utarbeide en rapport som tar for seg elg- og hjortebestanden i fylket. Den årlige rapporten er et viktig og godt grunnlagsdokument for forvaltning av elg og hjort. Det skal samtidig settes i gang en målprosess for utarbeidelse av mål for forvaltningen av elg og hjort i fylket. En anbefaling skal legges frem for politikerne i løpet av høsten 2011. Før fylkeskommunen overtok forvaltningsansvaret for høstbare viltarter i fjor utarbeidet Fylkesmannen i Vest-Agder slike dokumenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer