Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune årlig skal utarbeide en rapport som tar for seg elg- og hjortebestanden i fylket. Den årlige rapporten er et viktig og godt grunnlagsdokument for forvaltning av elg og hjort. Det skal samtidig settes i gang en målprosess for utarbeidelse av mål for forvaltningen av elg og hjort i fylket. En anbefaling skal legges frem for politikerne i løpet av høsten 2011. Før fylkeskommunen overtok forvaltningsansvaret for høstbare viltarter i fjor utarbeidet Fylkesmannen i Vest-Agder slike dokumenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer