I 2009 satte Vest-Agder fylkeseldreråd i gang prosjektet "Lyttevenner i Vest-Agder”. Prosjektets formål er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen sju til ni år. Lyttevennene er eldre mennesker som kommer til skolene og aktivt deltar i lesetrening. Vest-Agder fylkeseldreråd har enstemmig gått inn for at prosjektet videreføres. Fylkesutvalget fulgte tidigere denne uken opp og ga grønt lys for en videreføring som anbefalt av fylkeseldreråd i 2011 og at kommunene påtar seg ansvar for aktiviteten i skolene deretter.. Fylkesutvalget stilte 60.000 kroner til rådighet for prosjektet for resten av året.

Per. 31. desember ”arbeidet” 86 lyttevenner fordelt på 18 skoler i Vest-Agder. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige rådgiver er det uttalt at lyttevennprosjektet skal introduseres ved alle skolene. Det vil i løpet av året bli arbeidet for å få i gang prosjektet i alle kommuner i fylket. Når aktiviteten er i gang i kommunene er det kommunene selv sammen med eventuelle lokale samarbeidspartnere som vil drive virksomheten videre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden