Interreg-prosjektet TransBaltic, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er de norske partnerne, tar rollen som koordinator for en storstilt satsing på miljøvennlige transportløsninger i Nord-Europa. TransBaltic arbeider for å etablere insentiver på regionalt nivå for å integrere miljøvennlige transportløsninger i Østersjøregionen. Prosjektet, som samler et bredt partnerskap fra en rekke land, har det siste året fungert som en koordinator for arbeidet i tre prosjekter - Scandria og EWTC II, foruten TransBaltic selv - som alle er satsinger innenfor grønne transportløsninger.

Utvider clusteret
Med bakgrunn i Interreg IVB Østersjøprogrammets initiativ for etablering av såkalte cluster-prosjekter - samarbeid mellom flere prosjekter med sammenfallende satsingsområder- har TransBaltic invitert i alt seks prosjekter innenfor Østersjøregionen til å drøfte et potensielt samarbeid. Innretningen på TransBaltic-prosjektet gjør det mulig å benytte dette prosjektet som en paraply for satsinger innenfor miljøvennlige transportområder.
Nylig gjennomførte TransBaltic-prosjektet det første seminaret med tanke på å utvikle et cluster-prosjekt innenfor grønn transport. I løpet av seminaret kom det frem at eksisterende og planlagte prosjekter i flere Interreg-programmer kan være aktuelle partnere under samme paraply. - Minst 16 prosjekter har potensial til å skape synergier gjennom samarbeid som vil effektivisere eget arbeid, spre kunnskap og erfaringer og gjøre det enklere å nå målene om et miljøvennlig og integrert transportsystem i Østersjøregionen, mener prosjektledelsen i TransBaltic.
Starter i juni
Frem mot et planlagt oppstartsmøte for det grønne transport-clusteret i Helsinki i juni i år, vil TransBaltic invitere flere prosjekter fra både Nordsjøprogrammet og andre Interreg-programmer inn i partnerskapet.

Kilde: Nyhetsbrev fra Interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2011 | Skriv ut siden