Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå lagt frem tall over antall passeringer i de to bomstasjonene i Listerregionen som finansierer deler av utbyggingen av den såkalte Listerpakken. Et innbrudd i bomstasjonen på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund gjorde at denne stasjonen var ute av drift fra 20. desember i fjor til 5. januar i år. Haddeland opplyser at driftstansen antakeligvis medførte at rundt 27 000 passeringer på slutten av fjoråret derfor ikke ble registrert. Til tross for det var det allikevel en samlet nedgang i antall passeringer i Listerbommene i fjor.

Totalt ble det registret 2 751 377 passeringer i Listerbommene i fjor. Legger en til de antatt 27 000 tapte registreringene ble tallet på 2 778 377. Sett i forhold til 2009, da samlet antall passeringer var 2 803 011, gir det 24 634 færre passeringer i 2010.

I bomstrasjonen på E39 på Kvinesheia økte antall passeringer i fjor med 0,4 prosent. All nedgang i det samlede antallet skjedde derved på fylkesvei 43.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2011 | Skriv ut siden