Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder tok i februar 2010 initiativ til å sette i gang flere tiltak i Leseåret 2010 på bakgrunn av nasjonale føringer. Et av dem var å iverksette et prosjekt med å besøke bedrifter i regionen med skjønnlitterære forfattere som habile litteraturformidlere. Formidlingen skulle skje ved å bruke egnede forfattere i samarbeid med det lokale folkebiblioteket. I alt ni forfattere takket ja til å delta på bedriftsbesøk til totalt 22 bedrifter fordelt på begge Agder-fylkene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at bedriftene og forfatterne gjennom evalueringsrapporter har meldt tilbake om at dette var inspirerende og spennende besøk, som ga mersmak for mange.

Målsettingen for prosjektet var å nå arbeidstakere som tradisjonelt sett leser lite, og stimulere til økt leseengasjement for de ansatte. Besøkene ble gjennomført i perioden 27. oktober til 30. november.

Prosjektgruppen mener og tror at slike tiltak er viktige for å sette ytterligere fokus på lesing og litteratur i nye sammenhenger. Skjønnlitterære forfattere er en underforbrukt og undervurdert ressurs som inspirerende motivatorer. Prosjektet har også sterkt bidratt til å knytte nye nettverk og forsterke det tette samarbeidet mellom Aust- og Vest-Agder.

Tiltakene med bedriftsbesøkene har skapt mye medieinteresse og har bidratt til mye positiv medieomtale av forfatterne og prosjekteierne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2011 | Skriv ut siden