Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet søker fylkeskommunen om 970 000 kroner til omstilling av drift og økt verdiskapning. Totalt er tiltakene det søkes støtte til kostnadsberegnet til henimot to millioner kroner. Stiftelsen er gjennom egne tiltak i stand til å dekke i overkant av 50 prosent av disse kostnadene. Stiftelsen mottar offentlige tilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. I fjor bevilget fylkeskommunen 800 000 kroner i driftstilskudd hvorav 200 000 kroner var en engangsbevilgning knyttet til omstilling av virksomheten. I 2011 er tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune budsjettert til 620 000. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkesutvalget i neste uke skal avslå søknaden om 970 000 kroner på nåværende tidspunkt.

Hovedutvalget mener Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av vår maritime kulturarv og avFullriggeren Sørlandet ved kai nasjonal betydning. Utvalget viser til at det hovedsaklig er et statlig ansvar å sikre nødvendig offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet.

Vest-Agder fylkeskommune vil jobbe for en bærekraftig og forutsigbar offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet, der lokale, regionale og statlige tilskudd ytes etter en avtalt fast fordelingsmodell. Fylkeskommunen vil ta kontakt med Kristiansand kommune og Kulturdepartementet med sikte på å få på plass en ny finansieringsmodell, samt med Forsvarsdepartementet med sikte på en avtale på linje med de andre skværriggerne..


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer