Lister Kompetanse AS er kommet i pengemangel. Dette er utilsiktet fra eiernes og andre finansielle bidragsyteres side. Til grunn for pengeknipen ligger at tilsagte midler fra Sørlandet kompetansefond ikke kan utbetales, før fondet har klarert lovligheten med sitt tilsyn. De samme kommunene, som i sum er hovedaksjonær i Lister Kompetanse AS er også deleiere av kompetansefondet. Tilsynet har nå saken til vurdering. Ledelsen i kompetansefondet tror at en fylkeskommunal eierandel på over 50 prosent vil kunne rettferdiggjøre tilsagnene og utbetalingene fra Sørlandet kompetansefond til Lister Kompetanse AS. Fylkestinget besluttet tirsdag derfor å foreta et aksjekjøp til inntil 70 000 kroner for å bli majoritetseier.

I fylkestingets beslutning gjøres det imidlertid også klart at aksjekjøpet bortfaller dersom vilkåret om en økt fylkeskommunal eierandel ikke er nødvendig eller tilstrekkelig at Sørlandets kompetansefond skal yte sitt tilskudd.

Lister Kompetanse AS kan vise til gode og ønskede resultater. Selskapet er derfor politisk ønsket som tilrettelegger for kompetanse- og kunnskapsformidling.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttaler at hun har registrert den politiske viljen til å beholde og videreutvikle Lister Kompetanse AS og tror at dette standpunktet er riktig for Listerregionen og det vil i tillegg representere en fin oppfølging av ”Regionplan Agder 2020”.
Lister Kompetanse banner


av Torkelsen, Jan H., publisert 23. februar 2011 | Skriv ut siden