Søgne kommune, ved Søgne menighetsråd, arbeider med planer for utvidelse av kirkegården ved Søgne gamle kirke. I den forbindelse ber rådmannen i Søgne kommune om å få kjøpt et tilleggsareal sør for kirken fra fylkeskommunen som eier naboområdet. Arealet skal benyttes til parkeringsformål. Søgne kommune har allerede kjøpt en bygning med tilhørende tomt i det aktuelle området fra Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget vedtok i dag at fylkeskommunen skal stille seg villig til å selge arealet på 2400 kvadratmeter som kommunen ønsker. Salgssummen er på 48 000 kroner, eksklusiv trær som vil bli verdifastsatt til våren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden