Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et vedtak i fra forrige uke i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om å yte økonomisk støtte til Høgtun kultursenter i Marnardal. Det innebærer at Vest-Agder fylkeskommune skal gi 100 000 kroner i driftsstøtte for 2011 og ha som intensjon å bevilge samme beløp i 2012 til kultursenteret for utredning av en driftsmodell. Fylkeskommunen skal i tillegg bidra med 400 000 kroner for 2011 til brannsikring av senteret.

Marnardal kommunes ønske om å utvikle Høgtun Kultursenter til en kulturell møteplass på Øyslebø er et av områdene som er nevnt i en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Det å få gjennomført et analysearbeid i forhold til en driftsmodell for kultursenteret er første mål i samarbeidet med fylkeskommunen. Utgiften til dette fordeles med halvparten på hver av partene. Fylkeskommunen vil bistå kommunen med fagkompetanse på flere områder for å få belyst hva som vil være best driftsmodell og fremtidig bevaring av anlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden