Vest-Agder fylkeskommune vil jobbe for en bærekraftig og forutsigbar offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet, der lokale, regionale og statlige tilskudd ytes etter en avtalt fast fordelingsmodell. Fylkeskommunen vil ta kontakt med Kristiansand kommune og Kulturdepartementet med sikte på å få på plass en ny finansieringsmodell, samt med Forsvarsdepartementet med sikte på en avtale på linje med de andre skværriggerne. Det var noe av bakgrunnen for at fylkesutvalget i dag avslo en søknad fra stiftelsen Fullriggeren Sørlandet om 970 000 kroner på det nåværende tidspunkt fra fylkeskommunen til omstilling av drift og økt verdiskapning. Fylkesutvalget mener Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av vår maritime kulturarv og av nasjonal betydning. Utvalget viser til at det hovedsaklig er et statlig ansvar å sikre nødvendig offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet mottar offentlige tilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. I fjor bevilget fylkeskommunen 800 000 kroner i driftstilskudd hvorav 200 000 kroner var en engangsbevilgning knyttet til omstilling av virksomheten. I 2011 er tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune budsjettert til 620 000.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer