Vest-Agder fylkesting ga tirsdag enstemmig tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Fylkestingets vedtak er i tråd med et forslag fra fylkesrådmennene i de to Agder-fylkene. Fylkestinget vil videre at det i løpet av 2011 må arbeides med hvordan prosjekter, utvalg og initiativ, herunder økonomiske forpliktelser som Agderrådet har påtatt seg, skal ivaretas og eventuelt videreføres. Dette arbeidet må ses i sammenheng med organisering og oppfølging av ”Regionplan Agder 2020.” Agderrådets arbeidsutvalg skal stå for det videre arbeid med oppløsning av Agderrådet.

Agderrådet ble opprettet som et landsdelsråd i 1995. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte parter. I løpet av årene har det imidlertid skjedd mye innen blant annet samarbeid, etablering av kommunale fellesorganer og regional planlegging som har gjort det nødvendig å se Agderrådets virksomhet opp mot dette.

”Regionplan Agder 2020” er nå vedtatt av de to fylkestingene med bred tilslutning fra kommunene og det øvrige partnerskapet på Agder. Regionplanen avløser både fylkesplanene i de to fylkene og vil også erstatte og videreføre Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”.

Mandag 21. februar ble det for øvrig også fattet enstemmig vedtak i Aust-Agder fylkesting om å nedlegge Agderrådet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer