Vest-Agder fylkesting ga tirsdag enstemmig tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Fylkestingets vedtak er i tråd med et forslag fra fylkesrådmennene i de to Agder-fylkene. Fylkestinget vil videre at det i løpet av 2011 må arbeides med hvordan prosjekter, utvalg og initiativ, herunder økonomiske forpliktelser som Agderrådet har påtatt seg, skal ivaretas og eventuelt videreføres. Dette arbeidet må ses i sammenheng med organisering og oppfølging av ”Regionplan Agder 2020.” Agderrådets arbeidsutvalg skal stå for det videre arbeid med oppløsning av Agderrådet.

Agderrådet ble opprettet som et landsdelsråd i 1995. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte parter. I løpet av årene har det imidlertid skjedd mye innen blant annet samarbeid, etablering av kommunale fellesorganer og regional planlegging som har gjort det nødvendig å se Agderrådets virksomhet opp mot dette.

”Regionplan Agder 2020” er nå vedtatt av de to fylkestingene med bred tilslutning fra kommunene og det øvrige partnerskapet på Agder. Regionplanen avløser både fylkesplanene i de to fylkene og vil også erstatte og videreføre Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”.

Mandag 21. februar ble det for øvrig også fattet enstemmig vedtak i Aust-Agder fylkesting om å nedlegge Agderrådet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer