I 1995 ble landsdelsutvalget - Agderrådet - opprettet. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte parter. I løpet av årene har det imidlertid skjedd mye innen blant annet samarbeid, etablering av kommunale fellesorganer og regional planlegging som har gjort det nødvendig å se Agderrådets virksomhet opp mot dette. Det drøftes nå en oppløsning av Agderrådet etter forslag fra blant annet fylkesrådmennene i de to Agder-fylkene. Fylkestingene skal senere i vinter behandle saken. Fylkesutvalget hadde den på dagsorden i dag og gikk inn for at Vest-Agder fylkesting skal gi sin tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Fylkesutvalget anbefaler at det i løpet av 2011 må arbeides med hvordan prosjekter, utvalg og initiativ, herunder økonomiske forpliktelser som Agderrådet har påtatt seg, skal ivaretas og eventuelt videreføres. Dette arbeidet må ses i sammenheng med organisering og oppfølging av ”Regionplan Agder 2020.” Regionplan_forside

Agderrådets arbeidsutvalg forestår videre arbeid med oppløsning av Agderrådet.

”Regionplan Agder 2020” er nå vedtatt av de to fylkestingene med bred tilslutning fra kommunene og det øvrige partnerskapet på Agder. Regionplanen avløser både fylkesplanene i de to fylkene og vil også erstatt og /videreføre Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”.

av admin, publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer