I 1995 ble landsdelsutvalget - Agderrådet - opprettet. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte parter. I løpet av årene har det imidlertid skjedd mye innen blant annet samarbeid, etablering av kommunale fellesorganer og regional planlegging som har gjort det nødvendig å se Agderrådets virksomhet opp mot dette. Det drøftes nå en oppløsning av Agderrådet etter forslag fra blant annet fylkesrådmennene i de to Agder-fylkene. Fylkestingene skal senere i vinter behandle saken. Fylkesutvalget hadde den på dagsorden i dag og gikk inn for at Vest-Agder fylkesting skal gi sin tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Fylkesutvalget anbefaler at det i løpet av 2011 må arbeides med hvordan prosjekter, utvalg og initiativ, herunder økonomiske forpliktelser som Agderrådet har påtatt seg, skal ivaretas og eventuelt videreføres. Dette arbeidet må ses i sammenheng med organisering og oppfølging av ”Regionplan Agder 2020.” Regionplan_forside

Agderrådets arbeidsutvalg forestår videre arbeid med oppløsning av Agderrådet.

”Regionplan Agder 2020” er nå vedtatt av de to fylkestingene med bred tilslutning fra kommunene og det øvrige partnerskapet på Agder. Regionplanen avløser både fylkesplanene i de to fylkene og vil også erstatt og /videreføre Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”.

av admin, publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer