På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler og bedre sikten ved Spind grendehus. Videre skal vi sprenge en høy fjellskjæring ved Udestad. Massene her skal brukes i Haviksmyra. Der bygger vi ny avkjørsel, 370 meter ny veg og 200 meter ny gang- og sykkelveg samt fortau, sier byggeleder Ernst Walskaar på nettsidene til Statens vegvesen.

Arbeidet startet ved årsskiftet, og alt skal være ferdig i løpet av våren. - Den største utfordringen med anlegget er trafikkavviklingen, sier byggelederen. Under sprengningsarbeidet blir trafikken lysregulert.

Prosjektet er en del av Listerpakken.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer