På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler og bedre sikten ved Spind grendehus. Videre skal vi sprenge en høy fjellskjæring ved Udestad. Massene her skal brukes i Haviksmyra. Der bygger vi ny avkjørsel, 370 meter ny veg og 200 meter ny gang- og sykkelveg samt fortau, sier byggeleder Ernst Walskaar på nettsidene til Statens vegvesen.

Arbeidet startet ved årsskiftet, og alt skal være ferdig i løpet av våren. - Den største utfordringen med anlegget er trafikkavviklingen, sier byggelederen. Under sprengningsarbeidet blir trafikken lysregulert.

Prosjektet er en del av Listerpakken.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer