På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler og bedre sikten ved Spind grendehus. Videre skal vi sprenge en høy fjellskjæring ved Udestad. Massene her skal brukes i Haviksmyra. Der bygger vi ny avkjørsel, 370 meter ny veg og 200 meter ny gang- og sykkelveg samt fortau, sier byggeleder Ernst Walskaar på nettsidene til Statens vegvesen.

Arbeidet startet ved årsskiftet, og alt skal være ferdig i løpet av våren. - Den største utfordringen med anlegget er trafikkavviklingen, sier byggelederen. Under sprengningsarbeidet blir trafikken lysregulert.

Prosjektet er en del av Listerpakken.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer