På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler og bedre sikten ved Spind grendehus. Videre skal vi sprenge en høy fjellskjæring ved Udestad. Massene her skal brukes i Haviksmyra. Der bygger vi ny avkjørsel, 370 meter ny veg og 200 meter ny gang- og sykkelveg samt fortau, sier byggeleder Ernst Walskaar på nettsidene til Statens vegvesen.

Arbeidet startet ved årsskiftet, og alt skal være ferdig i løpet av våren. - Den største utfordringen med anlegget er trafikkavviklingen, sier byggelederen. Under sprengningsarbeidet blir trafikken lysregulert.

Prosjektet er en del av Listerpakken.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer