Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk nylig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal gi 100 000 kroner i driftsstøtte for 2011 og ha som intensjon å bevilge samme beløp i 2012 til Høgtun kultursenter i Marnardal for utredning av en driftsmodell. Hovedutvalget vil også at fylkeskommunen skal bevilge 400 000 kroner for 2011 til brannsikring av kultursenteret. Fylkesutvalget tar endelig stilling til tilskuddssaken i førstkomne møte 8. mars.

Vest-Agder fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Marnardal kommune. Et av områdene som er nevnt i samarbeidsavtalen er utvikling av Høgtun Kultursenter. Kommunen ønsker å utvikle dette anlegget til en kulturell møteplass på Øyslebø. Analysearbeidet i forhold til en driftsmodell er første mål i samarbeidet med fylkeskommunen. Utgiften fordeles med halvparten på hver av partene. Fylkeskommunen vil bistå kommunen med fagkompetanse på flere områder for å få belyst hva som vil være best driftsmodell og framtidig bevaring av dette viktige kulturanlegget i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer