Vest-Agder fylkeskommune deltar i forsøksprosjektet: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede med tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet. Prosjektperioden er 2009 – 2011.

Samferdselsdepartementet har følgende retningslinjer for forsøket:

Innretning av forsøket
Bygge ut bestillingstransport samtidig som man ser på tilpasninger i regelverket for TT-tjenesten

Målsetting
Et mer tilgjengelig samfunn hvor flest mulig av dagens TT- brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Det skal opprettholdes et tilrettelagt transporttilbud for de som ikke kan nyttiggjøre seg det utbygde bestillingstransporttilbudet.

Effektmål
Avklare effektene av en slik omlegging for funksjonshemmedes mobilitet.
Kartlegge om forsøket kan bidra til:

 • Frigjøre ressurser som fylkene kan bruke til å styrke tilbudet til TT-brukere med særskilt behov.
 • Dekke reisebehovet for en signifikant del av dagens TT-brukere.
 • Forbedre tilbudet til de som benytter seg av bestillingstransport i dag.

Prosjektets organisering
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen som er hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. Det holdes drøftingsmøter med representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet, samt at transportører og berørte kommuner kommer med innspill. Administrativ arbeidsgruppe består av ansatte ved samferdselsseksjonen og AKT AS.

Forsøksområder
Det er valgt ut 2 forsøksområder:

· Indre bygder (Åseral, Audnedal, Marnardal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal)

· Kristiansandsområdet (Søgne, Songdalen, Vennesla, Kristiansand)

av Skomedal, Anne Siri, publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer