Høsten 2010 startet Søgne videregående skole opp med Inn på tunet som et eget fag under Prosjekt til fordypning på VG2 naturbruk. Søgne videregående er en grønn nisjeskole, og den er første skole i sitt slag på Sørlandet som starter opp med et slikt valgfag. Inn på tunet er en næring i sterk vekst, og for mange næringsutøvere i landbruket har Inn på tunet blitt en viktig næringsvei som gir grunnlag for økt lønnsomhet ved gårdsdriften. Landbruket representerer ressurser langt utover produksjon av mat og råvarer og kan tilby oppvekst- og omsorgstjenester som samfunnet har bruk for nå og i fremtiden. ”Inn på tunet”-faget på Søgne videregående skole gir fremtidige unge bønder en god innsikt i hva Inn på tunet innebærer som næring for en gårdbruker.

Faget ”Inn på tunet” er et fag under Prosjekt til fordypning på VG2 naturbruk. Opplæringen skal bidra til at elevene får innblikk i noen av de mange mulighetene som er knyttet til aktive gårdsbruk, og innsikt i hva som kreves for å kunne drive med inn på tunet på en forsvarlig måte, og i henhold til krav om kvalitetssikring. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle elevenes selvinnsikt og evne til å tilpasse seg ulike brukergrupper.

Fire år med Inn på tunet på Kinnungsland gård

I november var elevene ved Søgne videregående skole, som har valgt ”Inn på tunet” som fag, med på en ”studiedag” til Kinnungsland gård i Lyngdal kommune. Gry og Dag Salamonsen har et ettervernstilbud til rusmisbrukere på gården sin. Lyngdal kommune og NAV Lyngdal har benyttet dette tilbudet i fire år, og kan vise til gode erfaringer.

Personlig egnethet hos gårdbruker er avgjørende for et vellykket Inn på tunet-tilbud. At brukerne blir mottatt på en god måte og at det blir lagt til rette for et godt sosialt fellesskap et viktig i et Inn på tunet-tilbud. Dette med mer fikk elevene demonstrert og erfart gjennom dagen på Kinnungsland gård.
IPT

Søgne-elevene får undervisning i Inn på tunet tilbudene på gården. Foto: Siv Merete Kjenes Arnesen, Fylkesmannen i Vest-Agder.
Kilde Fylkesnytt fra Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer