I én måned fremover tar Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om prosjektfinansiering. Stor interesse har ført til redusert norsk medfinansiering. Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak finansierer utviklingsprosjekter mellom norske, svenske og danske aktører. Programmet åpner nå for nye prosjektsøknader. Frist for å delta i denne søkeomgangen er 1. mars 2011. Norske aktører i Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder fylker kan få finansiering til uviklingsprosjekter i samarbeid med partnere i Danmark og Sør-Sverige gjennom Interreg IVA ØKS-programmet.

Mens det tidligere har vært gitt inntil 50 prosent statlig medfinansiering til de norske prosjektsøkerne, er støtteandelen ved denne utlysningen redusert til maksimalt 25 prosent av de norske prosjektkostnadene. Årsaken til dette er at interessen for å delta i programmet har vært svært stor. Kommmunal- og regionaldepartementet har tidligere avslått å øke de statlige rammene for finansiering av norsk prosjektaktivitet i ØKS-programmet, slik flere av de deltakende fylkeskommunene har ønsket.
Programsekretariatet har oppdatert søknadsinformasjonen:

Mer informasjon:

Pakke for søkere (zip)

Program:

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
+47 69 11 74 93 / +47 995 99 629

Programområde:

Interreg IV A


av admin, publisert 4. februar 2011 | Skriv ut siden