-Vi kan bygge så fin havn vi vil. Men det hjelper ikke dersom ikke vei- og jernbaneforbindelsen til havna er skikkelig og velfungerende. I arbeidet med konseptvalgutredingen for Kristiansandsregionen, som nå er i gang, må dette vektlegges. Havna i Kristiansand er den helt klart viktigste intermodale havna i Norge etter Oslo. Den er imidlertid ikke bare en havn, men et logistikk-knutepunkt. I havna utveksles gods mellom skip, trailere og tog. Det må foregå effektivt og raskt, sa havnedirektor Stein E. Haartveit til representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon i et møte i havneadministrasjonens bygg i Kristiansand onsdag.

Havnedirektøren opplyste at det fra Kristiansand havn er ni internasjonale rutegående linjer med daglige avganger. Havnen er knutepunkt for transport mellom Norge og Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritannia og Danmark. Det håndteres milliontalls tonn med gods, nærmere 1,5 millioner passasjerer og rundt 350 000 biler årlig. Havna i Kristiansand er en av fem utpekte sentrale havner i landet. Det vil si at den er en av de havnene som har kraft til å flytte gods fra land til sjø og omvendt. De er et ledd i det som kalles intermodal transport som innebærer frakt

Terje Damman og Svein Haartveit
Hovedutvalgsleder Terje Damman i samtale med havnedirektør Stein E. Haartveit.
som går på mer enn kun ett transportmiddel.

-Kristiansand havn har ikke fått sin posisjon i landet til odel og eie. Det er konkurransen mellom havnene som vil avgjøre hva slags fremtidig havn vi vil ha i Kristiansand.. Vi må konstant vise at vi kan levere og at vi kan konkurrere. Skal vi ha et godt og effektivt transportsystem i landet må knutepunktene fungere og en må konsentrere seg om noen få havner, understreket Haartveit.

Havnedirektøren la ikke skjul på at den største konkurranseutfordringen for Kristiansand havn er det faktum at vi er så få her på Sørlandet. Det innebærer at havnen må hente gods fra andre steder og samtidig ha et tilbud med hyppige og aktuelle forbindelser. -For å utvikles videre må det aksepteres at tungtrafikken til og fra havna øker og fremkommeligheten må være god, sa Haartveit

Han viste også til at det er enkelte som har tatt til orde for subsidiering av havnene i Norge. -Det mener jeg vi ikke bør gjøre. Midlene må heller benyttes til å bygge ut infrastruktur på land og sjø. Bygg gode veier til havnene!

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2011 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer