Tjenestetilbudet i fylkeskommuner og kommuner bygges fortsatt ut, mens investeringer og vedlikehold reduseres svakt. Vedlikeholdsnivået forblir uendret, mens prisene på veivedlikehold øker for fylkesveiene. Kommunene vil redusere sine investeringer i 2011. Dette fremgår i en budsjettundersøkelse som KS gjennomfører i forhold til landets fylkeskommuner og kommuner.

For fylkeskommunene viser undersøkelsen redusert netto driftsresultat sammenlignet med 2010, og

Veiarbeidsskilt
Fylkesveidrift medfører økte utgifter for fylkeskommunene.
flertallet budsjetterer netto driftsresultat på 3 prosent eller mer. Flertallet av fylkeskommunene styrker videregående opplæring og budsjetterer med uendret nivå på vedlikehold/drift av bygg, men nye driftskontrakter for fylkesveiene medfører økte utgifter.

283 kommuner, som tilsvarer om lag 75 prosent målt i befolkning, har svart på budsjettundersøkelsen til KS. Tallene viser at kommunene vil gå i balanse i 2011. Kun 13 prosent vil ligge over anbefalt nivå på 3 prosent netto driftsresultat, men 80 prosent budsjetterer med positivt netto driftsresultat i 2011.


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2011 | Skriv ut siden