Listerrådet drøftet mandag strategien for Listerregionsamarbeidet fremover. -Vi har satt i gang en prosess om skal bidra til en klar og tydelig oppmerksomhet rundt de utviklingsmuligheter som Lister har, forteller Listerrådets leder Odd Omland til avisen Agder. Et av hovedsatsingsområdene er fornybar energi. Ordførerne i regionen peker på at Lister allerede er i en nasjonal posisjon som verstskap for omfattende vannbaserte kraftproduksjonsanlegg. Det gjelder også overføringsanlegg for kraft til Europa og andre planer som kan gjøre Lister til et knutepunkt for fornybar energi.

Utbyggingstrykket er stort med investeringsplaner for 30 til 35 milliarder kroner til pumpekraftverk, spenningsoppgradering, kabler til utlandet, vindparker og småkraft. Samtidig mangler det ordninger for varige kompensasjoner til vertskommuner som avgir verdifulle naturressurser til storsamfunnet, derfor trenger vi å stå sammen om kartlegging av både muligheter og utfordringer, sier Omland til Agder.

-Det vi bør prioritere nå er en dialog med de største regionale aktørene som Sira Kvina, Statnett, SAE Vind og Agder Energi. Lister Nyskaping er også sentrale for å samle næringslivet og utnytte næringsmulighetene på dette området, mener Omland i følge lokalavisen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2011 | Skriv ut siden