Miljøverndepartementet utlyser oppdrag som miljøambassadører til et nasjonalt formidlingsprosjekt. Oppdraget er å formidle kunnskap og engasjere skoleelever i miljøspørsmål. Miljøambassadøren blir en inspirator i skolene for å bidra til økt engasjement blant de unge om klima, naturmangfold og miljøløsninger for fremtiden. Miljøverndepartementet henvender seg i første omgang til alle landets høyskoler og universiteter for å få unge, kunnskapsrike og engasjerte søkere. Det stilles krav om formell utdanning tilsvarende minimum bachelor-grad og gode formidlingsevner.

De som får tilbud om å bli miljøambassadør, vil få opplæring i temaene og i presentasjonsteknikk av dyktige og erfarne formidlere.

Ungdomsskoler og videregående skoler vil fra høsten 2011 få tilbud om foredragsbesøk av en miljøambassadør, og det vil bli utarbeidet veiledning til lærerne om hvordan de kan arbeide med miljøspørsmål på ulike måter. Innholdet i prosjektet skal gi konkret læringsutbytte for elevene tilpasset kompetansemålene på de ulike klassetrinnene.

Opplegget for miljøambassadørene bygger på erfaringer fra formidlingsprosjekter som Miljøverndepartementet har gjennomført de siste årene. Det er stor etterspørsel etter kunnskapsbaserte foredrag om miljøspørsmål og veiledning om hvordan temaene kan formidles på en spennende og engasjerende måte.

Lyst til å bli miljøambassadør?
Her finner du mer informasjon om oppdraget og hvordan du søker.
Miljøambassadører -banner

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden