Det Digitale Agder etablerer nå et nytt prosjekt, som skal bedre mulighetene for digital kommunikasjon i landsdelen. Denne gangen blir hovedfokus lagt på utbygging av mobildekning. Men prosjektet har også ambisjon om å sikre digital allemannsrett og kjøpe inn bredbåndskapasitet og telefoni til kommunene og fylkeskommunene. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune gir tilslutning til igangsetting av det nye prosjektet. Under forutsetning om at det fattes et tilsvarende vedtak i Aust-Agder fylkeskommune, påtar Vest-Agder fylkeskommune seg sin andel av kostnadene til drift av prosjektorganisasjonen i 2010 og 2011. Dette innebærer utgifter på 948.000 kroner. Aust-Agders andel er på 632.000 kroner.

Gjennom to tidligere prosjekter, har utbygging av bredbånd i landsdelen blitt kraftig stimulert. I det siste prosjektet ble det kontraktsfestet digital allemannsrett, og kjøpt inn stor bredbåndskapasitet til begge fylkeskommunene og de fleste kommunene i landsdelen. Agder er den eneste landsdelen som har kontrakt om digital allemannsrett. Det ble dessuten inngått prisgunstige telefoniavtaler. Deltakelse fra mange kommuner har gitt gunstige priser.

Fylkeskommunene mottar årlige overføringer fra staten, som skal brukes til å stimulere økt bredbåndsdekning og mobildekning. Av avsatte midler overført fra staten, samt midler bevilget av fylkeskommunen, er det nå disponibelt henimot seks millioner kroner i ubenyttede midler fra Vest-Agder fylkeskommune. Det er meningen å bruke disse midlene i det prosjektet som nå starter opp. Selve innkjøpet av mobildekning og sikring av digital allemannsrett må bli et spleiselag mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Men det blir lagt opp til at fylkeskommunene skal ta kostnadene for drift av selve prosjektorganisasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2011 | Skriv ut siden