Det ble betalt inn om lag 71 milliarder kroner i skatt i januar 2011. Det er 5,5 milliarder kroner, eller 8,4 prosent, mer enn i januar i fjor. Beløpet er også større enn i januar 2008 og 2009. Størstedelen av skatteinnbetalingen kom fra personlige skattytere medregnet arbeidsgiveravgift. Til sammen ble det her betalt inn om lag 70 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,3 prosent fra januar 2010. Arbeidsgiveravgiften har hatt en økning på 6,3 prosent, og summen for januar i år ble her i underkant av 23 milliarder kroner.

Ordinære skatter til primærkommuner og fylkeskommuner har hatt en noe større økning, med henholdsvis 8,1 og 9 prosent. Til sammen ble det betalt inn 18 milliarder kroner i skatt til kommuneforvaltningen i januar i år. Fellesskatt til staten hadde den største økningen, med 9,4 prosent.
kilde: SSB

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2011 | Skriv ut siden