Fornybar energi - muligheter og utfordringer for Vest-Agder Agder vedtok i juni 2010 en ny regionplan hvor klima var en viktig målsetting. For å belyse denne målsettingen inviterer Vest-Agder fylkeskommune og Agder Energi alle fylkespolitikere og alle ordførere i Vest-Agder til seminar om Fornybar energi - muligheter og utfordringer for Vest-Agder. Seminaret vil spesielt ta opp temaene fornybar kraftproduksjon og kraftinfrastruktur.

av Tveiten, Anja Mosdøl, publisert 8. februar 2011 | Skriv ut siden