Avvirkningen i Vest-Agder nådde rekordnivå i 2010 og endte på ca 208 000 m3. Dette er 38 000 m3 over den gamle rekorden fra 2008, og en økning på omtrent 25 prosent sammenliknet med 2009. Avvirkningstallene for 2010 viser at skognæringen har kommet raskt tilbake etter finanskrisen og nedgangen i 2009. Økt etterspørsel etter trelast i 2010 gjorde at sagbrukene økte tømmerprisen for å få nok virke. Gjennomsnittlig pris på tømmervirke økte fra kr 283,– i 2009 til kr 340,– i 2010 i Vest-Agder. Pris er en av de viktigste grunner for skogeier å øke hogsten, så kombinert med gode driftsforhold var det kapasitet på entreprenører som begrenset avvirkningen noe i 2010.

Mange av områdene med plantet og skogreist gran har nå nådd hogstmodenhetsalder. I forhold til tidligere år, er det de siste fem årene tatt ut en større granandel (65–70 prosent), mens ressursene av furu og lauvtre utnyttes i mindre grad grunnet svakere lønnsomhet. Fortsatt avvirkes langt mindre enn tilveksten.


Kilde: Landbruks- og matdepartementet

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2011 | Skriv ut siden