Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt om hjelp til å få et oppdatert medisinskfaglig grunnlag for sine avgjørelser i saker om kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell. Helsedirektoratet har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet bedt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om en kunnskapsoppsummering. Rapporten Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, oppsummerer dagens kunnskap om i hvilken grad tannhelsepersonell i Norge har vært eksponert for kvikksølv og om helseutfall hos tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2011 | Skriv ut siden