I forrige uke ble Konjunkturbarometeret for Agder lagt frem. En av konklusjonene som ble trukket etter presentasjonen av barometeret i Kristiansand var at det er behov for mer og bedre forskning i landsdelen. Samtidig er det et uttrykt ønske om at forskningsinnsatsen om regionale aktuelle behov og utfordringer økes. Tirsdag orienterte daglig leder i Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad, i et fellesmøte for fylkestingene i Agder, blant annet om hvorfor et regionalt forskningsfond er viktig for Agder. -Fondet har nærhet til regionen og nærhet til prosjekter. Det skal også skape lokalt og regionalt engasjement for forskning, svarte hun.

Lindestad mener at regionale forskningsfond er spesielt viktig på Agder. -Landsdelen har tradisjonelt tiltrukket seg en lav andel av nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Jeg ser det samtidig som viktig å skape forståelse for at Regionale Forskningsdfond Agder ikke bare er ”penger til utdeling”, men en ny måte å tenke regionalisering av forskning på, understreket hun.

Da fondene ble etablert fra i fjor ble landet inndelt i sju fondsregionen. Hver region måtte utarbeide sin egen forskningsstrategi. For Agder-fondets del er visjonen at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion. Den skal kjennetegnes av et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning. Den skal fremstå med internasjonal orientering, stor innovasjonsevne og et godt utdanningssystem. Videre skal regionen ha et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen.
I fjor hadde Regionale forskningsfond Agder 13,2 millioner kroner til disposisjon. I år er beløpet 13,69 millioner kroner.
Felles fylkestingsmøte i Arendal i 2011Fra felles fylkestingsmøte i Arendal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2011 | Skriv ut siden