”Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål.” Slik lyder deler av innledningen i Regionplan Agder 2020 som nå er vedtatt. Fylkestinget i Vest-Agder sluttet seg i dag til et forslag til organisering av arbeidet med å følge opp planen. Samtidig ble det vedtatt at det skal legges frem en statusrapport for fylkestinget en gang per år. Rapporten skal vise fremdrift og resultater av fellesprosjekter som er forankret i Regionplan Agder 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. februar 2011 | Skriv ut siden