Ingebjørg Godskesen betegner i henvendelsen til samferdselsministeren midtdelere som å vinne i lotto. -Når en trafikant skjener over mot motgående kjørefelt, er midtdelere ofte det som skiller mellom liv og død. Da hjelper det lite om man selv er en habil sjåfør, når man er totalt avhengig av at andre behersker det å kjøre bil.

Ingebjørg Godskesen
Ingebjørg Godskesen
Godskesen viser til at Statens Vegvesen sier at det ikke er trafikkgrunnlag nok til å sette opp midtdelere på den aktuelle strekning. -Når en vegstrekning er så farlig som her, er dette et dårlig argument for og ikke ville sette opp trafikksikringstiltak. Det kan jo virke som om et liv er mindre verdt der trafikkgrunnlaget er lite, og det strider mot all sunn fornuft. Sorg og smerte er like vondt uansett hvor du bor i landet vårt. Realitetene må vare avgjørende i denne saken. Når det skjer så mange ulykker med så tragisk omfang som her må man sette i gang tiltak så fort som mulig. Derfor er midtdelere særdeles viktig, å bør være på plass så fort som overhodet mulig, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer