Bygg og innkjøpsenheten i sentraladministrasjonen sender nå ut melding til alle driftsoperatører på fylkeskommunens bygninger rundt i Vest-Agder. I meldingen redegjøres det for belastninger snø på tak medfører. Videre informeres det om byggtekniske forhold en må være observant på og om flere viktige faktorer ved snørydding. En viktig forholdsregel som ingeniørene i enheten trekker frem er: -Tenk din egen sikkerhet på taket, bruk eventuelt redningsline. La andre vite hvor du er og ta pauser!

Det er mulig å sjekke snømengder. Et tidligere eksempel i Kristiansand var : 1,1 meter snøhøyde veide 315 kg/m2. En kan selv også ta prøver og veie dem. Det er mange tak som er beregnet til å tåle 250 kg/m2, noen eldre også ned til 150 kg/m2. Nyere bygg tåler 350 kg/m2.Snø ved hovedinngangen til Lyngdal vgs

- Store spenn for eksempel over gymnastikksaler må spesielt vurderes. Dersom det blir store nedbøyninger kan smeltevann legge seg midt på spennet, og det er ikke sikkert at det er der sluken er. Hold det åpent rundt sluker på flate tak

Dersom det er bjelker eller takstoler som går over flere spenn - altså flere opplegg/hovedbæringer - må det ikke avlastes på en side av opplegget først. Ta det trinnvis på den ene og den andre siden av opplegget. Der hvor det er en "ordinær" takstol av fagverk, må en ta på begge sider av mønet trinnvis.
Snø på glasstak må sjekkes spesielt.

Ved snøskuffing av papp- og folietak må en være vare varsom med verktøyet slik at ikke takbelegget ødelegges. La det ligge igjen noe snø.

Vær observant på mye snø oppå takoverbygg som er utkraget fra bygningskroppen som for eksempel bislagtak og markiser som står ut fra byggene.

Rømningsdører må kunne åpnes og evakueres gjennom.

-Dersom det er fare for snøras fra skråe tak, må det settes opp varsel dersom det er trafikk under. Dette gjelder også ved rydding av tak.

Les mer i info fra Statens Bygningstekniske etat. Bruk denne linken:
http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/011snolast/snolast.html

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden