Vest-Agder fylkeskommune har nå i flere år kunnet presentere svært gledelige tall for utvikling i sykefraværet. I 2008 var sykefraværet på 6,9 prosent, i 2009 på 6,3 prosent og nå, viser en kvalitetssikret gjennomgang av tallmaterialet, at sykefraværet for 2010 ble redusert helt ned til 5,0 prosent. På det høyeste var sykefraværet i begynnelsen av 2008 helt opp på nærmere åtte prosent, mens det på det laveste var nede mot fire prosenttallet i tredje kvartal i 2010. Bak den gledelige utviklingen ligger et systematisk arbeid på dette området både sentralt og i de enkelte driftsenhetene i fylkeskommunen.

Det er et overordnet mål for fylkeskommunen å skape sunne arbeidsplasser. Viktige faktorer i den sammenheng er god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og et engasjert arbeidsmiljøutvalg.

For en måned siden inngikk fylkeskommunen og NAV Arbeidslivsenter i Vest-Agder en ny revidert ”Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv”. I løpet av våren skal fylkeskommunen sentralt ha klar en handlingsplan for IA-arbeidet hvor mål og tiltak fremgår. Det skal settes mål i forhold til videre sykefraværsutvikling, hvordan ansatte med redusert funksjonsevne ivaretas og avgangsalder. Det skal i tillegg inngås lokale avtaler med tilhørende handlingsplaner for hver driftsenhet i fylkeskommunen.
Målet med dette arbeidet er å styrke nærværsfaktorene gjennom et systematisk forbedringsarbeid i hele organisasjonen. Dette vil på sikt bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø der sykefraværet holdes på et stabilt lavt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Nylig var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og Vest-Agder fylkeskommune stod for den høytidelige seremonien, og delte ut hele 147 fag- og svennebrev. Den tradisjonelle middagen som har blitt servert siden første utdeling i 1863, stod såklart på menyen i år også; pølse med potetstappe. Ved å klikke videre kan du se bildene av flere av mottakerne.