Hovedstyret i KS har oppnevnt nye medlemmer til kommunesektorens Etikkutvalg for perioden 2011-2014. Blant de nye medlemmene er fylkesrådmann Tine Sundtoft fra Vest-Agder fylkeskommune. Kommunesektorens Etikkutvalg skal løfte frem viktige etiske tema til debatt og være en kanal for refleksjon over etiske dilemma i sektoren. Gjennom Etikkutvalget skal kommuner, fylkeskommuner og KS bedrifter kunne få råd i vanskelige etiske spørsmål. Etikkutvalget skal belyse etisk prinsipielle spørsmål for å bidra til læring og styrking av den etiske standard i kommunesektoren.

De nye medlemmene i Etikkutvalget 2011-2014 er:

Tine Sundtoft, Fylkesrådmann i Vest-Agder
Nils Røhne, Ordfører i Stange kommune
Anne Hafstad, Avdelingsdirektør for nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet
Arne Johansen, Rådmann i Harstad kommune
Tom Eide, Professor, dr.philos., Diakonhjemmet Høgskole
Anne Kathrine Slungård, Administrerende direktør i Ungt entreprenørskap
Sven Mollekleiv, Direktør for samfunnsansvar, Det Norske Veritas
Håkon Grepstad, Daglig leder i Sunnfjord Miljøverk IKS, oppnevnt av KS-Bedrift
Hans Bendiksby, Kommuneadvokat i Oslo kommune

Sekretariatet for Etikkutvalget er lagt til KS og ledes av fagsjef Kari Hesselberg. Henvendelser til Etikkutvalget og dets medlemmer rettes til sekretariatet.

Etikkutvalgets mandat for 2011-2014

Henvendelser til Etikkutvalget


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2011 | Skriv ut siden