Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnaden til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vest-Agder har mottatt midler til flere nyttige prosjekter i flere kommuner. For 2011 ble det sendt inn to søknader fra Vest-Agder hvor samlet omsøkt tilskuddsbeløp var på 7,5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om at samlet innvilget tilskuddsbeløp er på 2,645 millioner kroner. Samlet på landsbasis kom det inn søknader om tilskudd på 140 millioner kroner, mens det kun var 42 millioner kroner til fordeling.

Med årets tildeling vil Kristiansand kommune kunne videreføre arbeider på Tinnheia, mens Vest-Agder fylkeskommune kan ferdigstille tiltak langs Østre Ringvei i Lund ruteområde samt planlegge og påbegynne tiltak langs Sømsveien.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer