Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnaden til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vest-Agder har mottatt midler til flere nyttige prosjekter i flere kommuner. For 2011 ble det sendt inn to søknader fra Vest-Agder hvor samlet omsøkt tilskuddsbeløp var på 7,5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om at samlet innvilget tilskuddsbeløp er på 2,645 millioner kroner. Samlet på landsbasis kom det inn søknader om tilskudd på 140 millioner kroner, mens det kun var 42 millioner kroner til fordeling.

Med årets tildeling vil Kristiansand kommune kunne videreføre arbeider på Tinnheia, mens Vest-Agder fylkeskommune kan ferdigstille tiltak langs Østre Ringvei i Lund ruteområde samt planlegge og påbegynne tiltak langs Sømsveien.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer