Av de 2031 nye vestegdene i 2010 var 1099 bosatt i Kristiansand som ved årsskiftet hadde 82 394 innbyggere. Mandal har nest høyest folketall med 14 960 og vil sannsynligvis i løpet av vinteren eller våren passere 15 000 innbyggere. I fjor økte byens folketall med 264 personer.

Ellers var det to kommuner til som økte med mer enn 100 innbyggere. Vennesla fikk 218 borgere og endte på 13 334 innbyggere. Søgne økte med 200 og hadde 10 709 innbyggere per 1. januar.

For tre kommuner i Vest-Agder står det minustegn foran folketallsutviklingen. Audnedal mistet ti innbyggere og endte på 1660 innbyggere. Åseral gikk ned med fem til 912 innbyggere, mens Marnardal endte med 2227 innbyggere etter en nedgang på fire.

For de øvrige kommunene var folketallet ved årsskiftet slik:
Farsund 9415 +5
Flekkefjord 9013 +10
Songdalen 5999 +59
Lindesnes 4724 +63
Lyngdal 7815 +76
Hægebostad 1639 +15
Kvinesdal 5816 +40
Sirdal 1791 +1

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2011 | Skriv ut siden