Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner til arbeidet. Til å gjennomføre mulighetsstudien skal det opprettes en arbeidsgruppe. Gruppen skal blant annet vurdere de samfunnsmessige ringvirkningene en slik bane vil ha for regionen. Fylkesutvalget, fulgte tirsdag opp en utfordring som ble spilt inn da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i forrige uke, om at Rogaland fylkeskommune skal inviteres til å delta i arbeidet.

nsb-togArbeidet skal legge hovedvekt på regional utvikling i forhold til næringsliv, arbeidsmarked, bosetting og miljø. Det skal også beskrive korridor og kollektivknutepunkt. Studiet skal munne ut i en rapport med prioriterte strategier. Det er tenkt at studiet skal blant annet være et innspill til den nasjonale høyhastighetsutredningen som nå har startet opp. Det er Aust-Agder fylkeskommune som har invitert til deltakelse i arbeidet

Det overordnede målet er snarest mulig i planperioden å få et prinsippvedtak i Stortinget om sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og modernisering av Sørlandsbanen. I dette arbeidet er det viktig at regionen står samlet. Påvirkningsarbeidet skal bygge på dokumenterte fakta

.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer