Fylkesordfører Thore Westermoen orienterte tirsdag fylkesutvalget om at han har sendt en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om et utkast fra regjeringen til en lov om grønne el-sertifikater. I praksis dreier det seg om en ordning for økonomisk støtte til produksjon av fornybar kraft. Fylkesordføreren uttrykker at Vest-Agder fylkeskommune generelt er positiv til regjeringens forslag til lovvedtak, men han fremsetter også et par innspill på sentrale tema. Les hele høringsuttalelsen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2011 | Skriv ut siden