-Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til Vest-Agder. Tilgang til breiband med høg kapasitet er naudsynt i heile landet for at alle skal kunne ta del i samfunnsutviklinga og for å sikre vekst i næringslivet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Selv om 99,7 prosent bor i områder med tilbud om brebånd i dag, har mange steder behov for ”bredere” brebånd. Regjeringen har derfor satset på å stimulere til utbygging i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

- Betre og raskare breiband er naudsynt for at bedrifter skal kunne etablere seg eller utvikle seg i alle deler av landet. Breiband er god samfunnsøkonomi og heilt avgjerande for å møte framtidige behov innan skule, helse og næringsliv, og for å hindre digitale klasseskiljer. Utbygging av breiband er viktig for at folk skal kunne busetje seg der dei sjølve ønskjer, sier, sier Navarsete.

Områder som ikke har tilbud om bredbånd vil fremdeles bli prioritert, men midlene vil også bli benyttet til å øke kapasiteten på nettet. I fylker der en har oppnådd full bredbåndsdekning med god nok kapasitet, kan fylkeskommunene benytte midlene til annen infrastruktur og næringstiltak etter avtale med Kommunal- og regionaldepartementet.

Fordelingen i 2011

Fordeling til breibånd og annen infrastruktur 2011

Østfold

0,40

Hedmark

6,90

Oppland

6,90

Buskerud

2,60

Telemark

5,90

Aust-Agder

2,40

Vest-Agder

2,90

Rogaland

2,60

Hordaland

7,00

Sogn og Fjordane

8,40

Møre og Romsdal

11,90

Sør-Trøndelag

7,50

Nord-Trøndelag

9,40

Nordland

25,90

Troms

16,60

Finnmark

11,50

Sum

128,8


av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2011 | Skriv ut siden