Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd. Interessen for prosjektmidlene er stor. Det var søkt om 560 000 kroner fordelt på 22 prosjekter, 15 prosjekter har fått støtte. Summen Vest-Agder-museet har til rådighet er 200 000. Det er gitt tilskudd til alt fra utstillinger og film til samlingsforvaltning og bygningsvern. Fem museer har også søkt om faglig bistand fra Vest-Agder-museet. Alle søkerne vil bli kontaktet av museet direkte.

Her er tildelingene for 2011:
Søgne zoo. Museum
Glassmontere til sommerfuglsamling  10 000
Sveindal MuseumAvskrift av håndskrevene dagbøker 2 000
Lindesnes Kulturtorv Oppgradering av gammelt
 registreringssystem og registrering
av nye gjenstander
 15 000
Lista NaturmuseumUtstillingsutstyr til nytt rom  20 000
Porsmyr BygdetunPorsmyrdagen og digitalisering av
gamle filmer fra Greipstad
 25 000
Audnedal kommune/
Sveindal Museum
Historiske foto – Audnedal 15 000
Lindesnes Kulturtorv Gjennomføring av utstillingen
”Radioen gjennom historien”
 20 000
Lystmuseet Fedrenes MinneInnkjøp av kontor/utstillingsmøbler  5 000
Søgne bygdemuseumBelysning og foto i utstillingsrommet
for Biber-ubåten
 25 000
Vest-Agder museumslagOversettelse av brosjyretekster til
engelsk
 5 000
Lyngdal Landbruksmuseum Navneskilt til den nye inngangen 5 000
Minne KultursenterKraftkunst – utstilling av gamle
maskiner fra Skjerka kraftstasjon
 15 000
Klokkergården bygdetunVarmekilder til Vintland skolestue 10 000
Øie Mølle Innlegging av strøm i Øie mølle 8 000
Gamle Kvinesdal KraftstasjonFaglig rådgivning ang. murpussing,
maling utvendig og innvendig
 5 000
Disponibel sum
Blir offentliggjort senere.
 15 000

av Judith Seland Nilsen, publisert 29. mars 2011 | Skriv ut siden