• Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater
  av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

  Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater

  Det er et mål at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på...

  Les mer
 • Fylkeskommunens samferdselspolitikere kritiske til transportplanforslag
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

  Ny utredning: Kollektivtransport eller kø og kaos i større byområder i 2030

  Vi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene....

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

  Vurderer ferjefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim

  Skal det bli mulig å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim uten å måtte krysse minst åtte fjorder...

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av admin, 28.03.11

  Nesten ni prosent flere bompasseringer i Lister i februar

  Det var en markant økning i antall kjøretøyer som passerte de to bomstasjonene i Lister i februar....

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

  Økende kritikk mot lange planleggingsprosesser for veianlegg

  -Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Jeg mener det bør gjennomføres en...

  Les mer
 • Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder
  av Torkelsen, Jan H., 23.03.11

  Hva er ståa for høyhastighetsutredningen av Sørvestbanen?

  Les mer
 • 209 drept på norske veger i år – 12 i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

  Vest-Agder blant fylkene med lavest veisikkerhet

  Opplysningsrådet for Veitrafikken har kartlagt veisikkerheten i landet. Arbeidet er basert på...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha beredskapsfond til veivedlikehold
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

  Fylkeskommunene bruker mer til fylkesveier enn de får fra staten

  I fjor fikk fylkeskommunene bevilget 12,6 milliarder kroner fra staten til fylkesveiene. Tallene ble...

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

  Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap

  - Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal...

  Les mer

Positiv trafikkstatistikk for Vest-Agder for årets to første måneder

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert tallmateriale over veiulykker med personskade for januar og februar. Det er i løpet av de to månedene registrert 794 ullykker med 1242 skadde personer og 30...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Mange unge gutter er risikosportutøvere i trafikken med fare for eget og andres liv

-De vi finner flest av som trafikkdrepte og trafikkskadde er gutter mellom 18 og 22 år. De er også ofte passasjerer og befinner seg i biler som er på veiene i helgen mellom klokken 22.00 og 04.00....

av admin, 17.03.11

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane

Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Nytt vegtilsyn frå 2012

- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.11

Holder trykket oppe på Eidangerparsellen

Telemark fylkeskommune fortsetter å holde høyt trykk for å få byggestart på Eidangerparsellen i 2012, skriver Telemark fylkeskommune på sin nettside. Forbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn er et...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.11

De positive effektene som en ny Sørvestbane vil medføre er blitt bekreftet ennå en gang

Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsministerens parti vil ha mer midler til fylkesveiene

Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01