• Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
    av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

    Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

    Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal...

    Les mer
  • Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012
    av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

    3,3 millionar kroner til Vest-Agder til regional næringsutvikling i 2011

    Regjeringa gir i år 567,7 millionar kroner til fylkeskommunar der kommunar har fått auka...

    Les mer
  • Evalueringa frå e-valsforsøket er klar
    av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

    2,9 milllioner til bredbånd i Vest-Agder

    -Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til...

    Les mer